“உண்மையின் நிறம்”…சிறுகதை!

-ராஜேந்திரன் ஐந்து நிமிட வாசிப்பு… அந்த கல்லூரியின் இதழியல் பிரிவு சார்பாக, நிகழ்ச்சிக்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டு இருந்தது. நிகழ்ச்சியின் தொடக்கமாக, துறைத்தலைவர் மாலினி, மூத்த பத்திரிகையாளர் முத்துராசுவை

Read more