இயற்கை விவசாயம் காலத்தின் கட்டாயம்: ஆய்வுகள் உணர்த்தும் உண்மை!

ஒரு நாள், ஏதோ ஒரு காரணத்தினால் எங்கிருந்தோ வரும் உணவுகள் நிறுத்தப்படலாம். வாகனங்கள் ஓடுவதும், கப்பல்கள் மிதப்பதும், விமானங்கள் பறப்பதும் கூட நிறுத்தப்படலாம். ஆனால், உங்களுக்கான உணவை

Read more

இயற்கை விவசாயத்தை முன்னெடுக்கத் தூண்டும் கொரோனா!

உலகையே அச்சுறுத்தி கொண்டிருக்கும் கொரோனா கற்றுத்தந்துள்ள பாடத்தில் முக்கியமானது இயற்கை விவசாயம். நம்மாழ்வார், சுபாஷ் பாலேக்கர் போன்றவர்கள், இதற்கான விழிப்புணர்வை ஏற்கனவே தொடங்கிவிட்ட பின்னரும், இன்றுவரை, அது

Read more