“மாட்டு ராசி”… சிறுகதை!

-ராஜேந்திரன் ஏழு நிமிட வாசிப்பு… கிருஷ்ண படையாட்சிக்கும் பிச்சக்கண்ணு செட்டியாருக்கும் செய்யிற தொழில்லதான் வித்யாசமே தவிர, செய்யிற வேலையில, கொஞ்சம் கூட வித்தியாசமே இல்லை. பிச்சக்கண்ணு செட்டியார்,

Read more