“மாமழை போற்றுதும்”…. சிறுகதை!

-ராஜேந்திரன் ஆறு நிமிட வாசிப்பு.. மாமாவ மாதிரி இன்னொரு மனுஷன், இந்த ஊருல பொறக்கவே முடியாது’ன்னு சொன்ன சுந்தரேசன், அப்பாவப் பத்தி இன்னும் எதையெல்லாம பெருமையா பேசப்போறாரு’ன்னு,

Read more