“குளத்து முதலை” …சிறுகதை!

-ராஜேந்திரன் ஏழு நிமிட வாசிப்பு… மின்சாரம் எல்லாம் ஊருக்குள்ள எட்டிப்பார்க்காத காலம். ஆத்து பாசனம், ஏரிப்பாசனம், கொளத்து பாசனம்னு முப்போகமும் வெளைஞ்ச ஊரு. வருஷா வருஷம், குறுவை

Read more