“கண்ணாடி”…. கவிதை! – ப.உ.தென்றல்

மோட்டார் சைக்கிளில் பொருத்தியிருக்கும் கண்ணாடியுடன் மயிலின் பல மணி நேரப்போராட்டம், கண்ணாடியின் பாதுகாப்பைக் கருதி நான் விரட்டியவுடன் முடிவிற்கு வந்தது.   தன் முகமென்று அறியாமல் கொத்திக்

Read more