“இதயத்தின் நறுமணம்” …சிறுகதை!

-ராஜேந்திரன் ஐந்து நிமிட வாசிப்பு…. என்னதான் வசதி வாய்ப்புகள் இருந்தாலும், ஒரு நெடிய ரயில் பயணத்தின் இடையே, தமது உயிருக்கு உயிரான மனைவியின் உயிர், தன்னுடைய மடியிலேயே பிரிவதை

Read more