ஓய்வின்றி உழைக்கும் மகரம்

நீதிமான் சனி பகவானை அதிபதியாக கொண்ட மகர ராசிக் காரர்கள் உழைப்பதற்காகவே பிறந்தவர்கள். இவர்கள் பெரும்பாலும் ஓய்வெடுக்க விரும்ப மாட்டார்கள். அப்படியே ஓய்வு கிடைத்தாலும், அந்த ஓய்விலும், அடுத்து என்ன

Read more