தமிழக அரசு ஊழியர்களுக்கு 20 சதவீதம் தீபாவளி போனஸ்;  தமிழக அரசு அறிவிப்பு!

 தமிழக அரசு ஊழியர்களுக்கு 20 சதவீதம் தீபாவளி போனஸ் வழங்கப்படும் என தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது. தமிழக அரசு ஊழியர்களுக்கு, தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு வழங்கப்படும் போனஸ்

Read more