கூந்தல் கருமையாக அடர்த்தியாக வளர…

கூந்தல் கருமையாகவும், அடர்த்தியாகவும் வளர, கீழ்கண்ட மூலிகைகளை கொண்டு தயாரிக்கப்படும் இயற்கை சாயத்தை பயன்படுத்தி பலன் அடையலாம். தேவையான பொருட்கள்: செம்பருத்தி இலை, மருதாணி இலை, அவுரி

Read more