கூந்தல் கருமையாக அடர்த்தியாக வளர…

கூந்தல் கருமையாகவும், அடர்த்தியாகவும் வளர, கீழ்கண்ட மூலிகைகளை கொண்டு தயாரிக்கப்படும் இயற்கை சாயத்தை பயன்படுத்தி பலன் அடையலாம். தேவையான பொருட்கள்: செம்பருத்தி இலை, மருதாணி இலை, அவுரி

Read more

வறண்ட முகம் வசீகரிக்க!

வறண்ட முகம் வளமிழந்து, களையிழந்து பொலிவின்றி இருப்பதை மாற்றி, வசீகரிக்கச் செய்ய இயற்கையான வழியை நாம் பின்பற்றலாம். அதற்கு தேவையான பொருட்கள் அனைத்தும் இயற்கையானதாக இருப்பதால், பக்க

Read more