அதிமுக – திமுக கூட்டணிகளுக்கு பாஜக தரும் நெருக்கடி: அடக்கி வாசிக்க உத்தரவு!

இரு வெவ்வேறு கூட்டணி கட்சிகளுக்கு, ஒரே கட்சி நெருக்கடியை கொடுக்க முடியும் என்றால் அது பாஜகவாகத்தான் இருக்க முடியும். அதனால், கூட்டணி கட்சிகள் குறித்து, அவரவர் இஷ்டப்படி

Read more