ஆயில்ய நட்சத்திர பலன்கள்

மற்றவர்களை பாதுகாத்து அவர்களை வழிநடத்தும் திறன் படைத்தவர்கள் ஆயில்ய நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்கள். ஆயில்யம் என்பது ஆதிசேஷனை குறிக்கும் நட்சத்திரமாகும். கண்டிப்புக்குக்கும் தியாகத்திற்கும் பெர்யர் பெற்ற ஸ்ரீ ராமரின்

Read more