அவிட்ட நட்சத்திர பலன்கள்

தன்னுடைய முயற்சியாலும், உழைப்பாலும் முன்னேற வேண்டும் என்ற எண்ணம் கொண்டவர்கள் அவிட்ட நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்கள். தவிடு கூட தங்கம் ஆகும் அளவுக்கு அதிர்ஷ்டம் நிறைந்தவர்கள் அவிட்ட நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்கள்

Read more