அசுவணி நட்சத்திர பலன்கள்

தன்னை தானே வழிநடத்திக் கொண்டு, மற்றவர்களுக்கும் வழிகாட்டும் தன்மை கொண்டவர்கள் அசுவனி நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்கள். இருபத்தி ஏழு நட்சத்திரங்களில் முதல் நட்சத்திரமாக வருவது அசுவனி நட்சத்திரமாகும். பெயரின் முதல்

Read more