கொரோனாவால் முடங்கிய நாடுகள்: விளம்பரம் தேடும் மருத்துவர்கள் – ஜோதிடர்கள்!

சூரிய திசை, சந்திர திசை, சனி திசை எல்லாம் கொரோனா திசைக்கு முன்னால், பெட்டி பாம்பாக அடங்கி விட்டது. இதற்கு ஒரே பரிகாரம், அரசாங்கம் சொல்வதை கேட்டு

Read more