பங்கு சந்தைகளின் சரிவை கிரக அமைப்புகள் தீர்மானிக்கிறதா? ஒரு ஜோதிட அலசல்!

-ராஜேந்திரன் உலக நாடுகளின் பங்கு சந்தைகள் கடும் சரிவுகளை சந்திக்கும்போது கிரக அமைப்புகள் எப்படி இருந்தன? என்பதை நம் நாட்டு ஜோதிட நிபுணர்கள் பல உதாரங்களுடன் கூறுவதை

Read more