அஸ்த நட்சத்திர பலன்கள்

தங்கள் செயலால், அனைவரையும் கவர்ந்து இழுக்கும் வசீகர தன்மை கொண்டவர்கள் அஸ்த நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்கள். கணங்களுக்கெல்லாம் அதிபதியான கணபதி அதாவது வினாயகர் பிறந்த நட்சத்திரம் என்ற பெருமைக்கு உரியது

Read more