குடியுரிமை சட்டத்திருத்தத்தில் இலங்கை தமிழர்களை புறக்கணித்தது ஏன்?  மத்திய அரசுக்கு சரத்பவார் கேள்வி!

குடியுரிமை சட்டத்திருத்தத்தில் இலங்கை தமிழர்களை புறக்கணித்தது ஏன்? என்று மத்திய அரசுக்கு சரத்பவார் கேள்வி எழுப்பி உள்ளார். குடியுரிமை சட்டத்திருத்தத்தில் இந்தியாவுக்கு புலம் பெயர்ந்த இலங்கை தமிழர்கள்

Read more