ஜாதகப்படி உங்களுக்கு எப்போது பணம் வரும்?

ஒருவருடைய ஜாதகத்தில், அவருடைய வருவாயை தீர்மானிப்பதில் இரண்டாம் அதிபதி, பதினோராம் அதிபதி, குரு, சுக்கிரன் ஆகியோர் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றனர். ஆகவே, இரண்டாம் அதிபதி, பதினோராம் அதிபதி,

Read more