கீழடியில் அருங்காட்சியகம் அமைக்கப்படும்: அமைச்சர் பாண்டியராஜன் தகவல்!

கீழடியில் விரைவில் அருங்காட்சியகம் அமைக்கப்படும் என்றும், அதற்காக 15 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது என்றும் தமிழ் வளர்ச்சி துறை அமைச்சர் மாபா  பாண்டியராஜன் கூறியுள்ளார். கீழடியில் தொல்லியல்

Read more