அனுஷ நட்சத்திர பலன்கள்

தடை கற்களை எல்லாம் போராடி படிக்கற்களாக மாற்றும் ஆற்றல் நிறைந்தவர்கள் அனுஷ நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்கள். தோஷம் இல்லாத நட்சத்திரங்கள் ஒன்று என்ற சிறப்பை பெற்றது மகா நட்சத்திரங்களில்

Read more