அனுபவம் -சிறுகதை….

-ராஜேந்திரன் ஐந்து நிமிட வாசிப்பு… கணேசனோடு அவ்வப்போது எனக்கு சில முரண்பாடுகள் வரும். பிறகு கொஞ்சநாள் கழித்து, மீண்டும் சந்திக்கும்போது அது மறந்து போய்விடும். அப்படித்தான், ஒரு

Read more