அண்ணாமலை பின்னும் அரசியல் வலை: அறுக்க துடிக்கும் திராவிட கட்சிகள்!

தமிழகம் இதுவரை பதினாறு சட்டமன்ற தேர்தலை சந்தித்துள்ளது. ஆனால், அடுத்த ஆண்டு நடைபெறும் தேர்தல் என்பது, தமிழக அரசியல் கட்சிகளுக்கு, இதுவரை சந்திக்காத ஒரு விசித்திரமான தேர்தலாகவே

Read more