எழுபது ஆண்டுகள் கடந்தும் வெல்ல முடியாத திராவிடம்: பெரியார் – அண்ணாவின் கடிதங்கள் சொல்லும் உண்மை!

தமிழ்நாட்டில் தொடங்கப்படும் ஒவ்வொரு கட்சியும், திராவிட இயக்கங்களுக்கு மாற்று கட்சி தாங்களே என்று மார்தட்டிக் கொள்வதை வழக்கமாகக் கொண்டுள்ளன. உண்மையில் எழுபது ஆண்டுகளை கடந்தும் வலுவாக இயங்கும்

Read more

மதராஸ் மாகாணத்தை “தமிழ்நாடு” என பெயர் மாற்ற வலியுறுத்தி  உயிர்நீத்த சங்கரலிங்கனார்!

“மதராஸ் மாகாணம்” தமிழ்நாடு என பெயர் மாற்றம் செய்யப்பட்டு 52 ஆண்டுகள் ஆகிவிட்டன. அதற்காக உயிர்நீத்த தியாகி சங்கரலிங்கனாரின் நினைவு நாளில் அவரது தியாகத்தை நினைவு கூறுவது

Read more

வாரிசு இல்லாத வரலாற்று தலைவர்கள்

அரசியல் கட்சி என்பது, ஒரு தனி மனிதனுக்கோ, குறிப்பிட்ட சமூகத்திற்கோ, குறிப்பிட்ட பகுதிக்கோ, குறிப்பிட்ட குடும்பத்திகோ சொந்தமானது அல்ல. பல பகுதிகளில் வாழும், பல சமூக மக்கள்,

Read more