குடியுரிமைத் திருத்த சட்டம்: ஆதரவும் – எதிர்ப்பும் ஏன்?

பலத்த எதிர்ப்புக்களுக்கிடையே குடியுரிமைத் திருத்த சட்ட மசோதா மக்களவை மற்றும் மாநிலகளவையில் நிறைவேற்றப்பட்டு சட்டமாக மாறியுள்ளது. இந்நிலையில் மதச்சார்ப்பின்மை நாடாக அறியப்படும் இந்தியாவை மதத்தின் அடிப்படையில் பிளவுப்படுத்த

Read more