நிர்வாகத்தில் முதலிடம் வகிக்கும் தமிழகம்: மத்திய அரசு ஆய்வில் தகவல்!

தமிழகத்தில் அரசு நிர்வாகம் சீர்கெட்டு விட்டதாக எதிர் கட்சிகள் புகார் தெரிவித்து வருகின்றன. ஆனால், இந்திய மாநிலங்களிலேயே, நிர்வாகத்தில் தமிழகம் முதலிடத்தில் உள்ளதாக மத்திய அரசின் நிர்வாகத்துறை

Read more