ஹூஸ்டன் பல்கலைக்கழக தமிழ் இருக்கை: 14 கோடி ரூபாய் வழங்கிய அமெரிக்க வாழ் தமிழர்கள்!

அமெரிக்காவின் ஹூஸ்டன் நகரில் உள்ள ஹூஸ்டன் பல்கலைக்கழகத்தில் தமிழ் மொழிக்கென தனியாக இருக்கை உருவாக்குவதற்காக தமிழர்கள் மேற்கொண்ட முயற்சியால் இதுவரை ரூ.14.17 கோடி (20 லட்சம் டாலர்கள்)

Read more