ஆட்சியின் பயன்கள் அனைத்தும் ஒரே சமூகத்திற்கா? சீறிப்பாய்ந்த சி.வி.சண்முகம்!

அதிமுக அமைச்சர்களில் மிகவும் சூடானவர், விவரம் தெரிந்தவர், எந்தவித குறிப்புகளுமே இல்லாமல் சட்டமன்றத்தில் எதிர்கட்சிகளின் கேள்விகளுக்கு நறுக்கு தெரித்தார் போல் பதில் சொல்லக்கூடியர் என்றெல்லாம் பேசப்படுபவர் சட்டத்துறை

Read more