“அதுதான் சங்கதியா?” …… சிறுகதை!

-ராஜேந்திரன் ஆறு நிமிட வாசிப்பு….. சடங்கு சம்பிரதாயங்களுக்கு விளக்கம் கேக்குறது, நல்லது கெட்டதுக்கு நாள் குறிக்கிறது, சொந்தக்காரங்களுக்கு கடுதாசி எழுதுறது, பொழுது போகலேன்னா கதை சொல்றதுன்னு, எல்லா

Read more