கண்ணீரை வரவழைக்கும் வெங்காய விலை: பெரிய வெங்காயம் ரூ.140 – சின்ன வெங்காயம் ரூ. 200 ஐ தொடும் நிலை!

வெங்காயத்தை உரித்தால்தான் கண்ணீர் வரும். ஆனால் வெங்காயத்தின் விலையை கேட்டாலே கண்ணீர் வரும் என்ற நிலையில்தான், சந்தையில் சின்ன வெங்காயம் மற்றும் பெரிய வெங்காயத்தின் விலை உள்ளது.

Read more