எழுபது ஆண்டுகள் கடந்தும் வெல்ல முடியாத திராவிடம்: பெரியார் – அண்ணாவின் கடிதங்கள் சொல்லும் உண்மை!

தமிழ்நாட்டில் தொடங்கப்படும் ஒவ்வொரு கட்சியும், திராவிட இயக்கங்களுக்கு மாற்று கட்சி தாங்களே என்று மார்தட்டிக் கொள்வதை வழக்கமாகக் கொண்டுள்ளன. உண்மையில் எழுபது ஆண்டுகளை கடந்தும் வலுவாக இயங்கும்

Read more