தமிழுக்கும் மலரென்று பேர் – 5: மலர்களின் உறுப்புக்களும் மனித உறவுகளும்!  

-ராஜேந்திரன் மனித உறவுகளில், பெற்றோர், உடன் பிறந்தோர், தோழமை என பல சுற்றமும் நட்பும், நம்மை பாதுகாக்கவும் சந்ததிகளை பெருக்கவும் துணை புரியும் தன்மை கொண்டவர்கள். அதேபோல்,

Read more