திருமணம் குழந்தை வரம் அருளும் கழுகுமலை முருகன் ஆலயம்

ஒரு முகமும் ஆறு கரங்களும் கொண்ட முருக பெருமானின் குடைவரைக் கோவில். இத்தலம் கழுகுமலை, தென்பழனி, கழுகாசலம், உவணகிரி, கஜமுக பர்வதம், சம்பாதி ஷேத்திரம் என்று பல பெயர்களால் வழங்கப்படுகிறது. இது அருணகிரிநாதரால் பாடல் பெற்ற திருத்தலம்

Read more